fbpx

Amb el teu suport aconseguirem cuidar el cor de Ciutat Vella

Omple el següent formulari i et mantindrem informat/da

 

Les teves dades personals seran incorporades a un fitxer propietat del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).
Mitjançant l’aportació de les teves dades, dónes el teu consentiment per tal que siguin tractades amb la finalitat de enviar-te per correu electrònic o per telèfon (inclòs SMS o altres serveis de missatgeria) informació relacionada amb les següents qüestions:
- Campanya "Salvem Ciutat Vella"
- Altres qüestions relacionades amb l’actualitat política de la ciutat de Barcelona, Catalunya i Espanya.
Si ho desitges podràs exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, limitació al tractament, portabilitat i oposició comunicant-ho per escrit a Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) c/Consell de Cent 416 08009 Barcelona o bé per correu electrònic a barcelonainfo@socialistes.cat. Les teves dades no serán cedides a tercers ni transferides a cap país estranger, i es conservaran per un termini indefinit. Omplint aquest formulari acceptes les Normes d'Ús.. Posts consultar la Política de Privacitat aquí

Què està passant a Ciutat Vella?

Si volem que Ciutat Vella sigui el cor de la ciutat i dels seus veïns i veïnes, un territori per la seva gent i pels visitants ens cal combatre de manera ferma i eficaç contra aquells elements que minen el desenvolupament del districte. Per retornar a l’equilibri de totes les dinàmiques que avui conflueixen a Ciutat vella cal entomar amb decisió les següents problemàtiques:

 • En el darrer any hem vist situacions a Ciutat Vella que ens porten a situacions gens desitjables, corrent al risc de retrocedir en tota la tasca feta. Aquesta situació ha vingut donada per una aproximació permissiva, la voluntat de revisar i esmenar la transformació històrica anterior, una política basada en els prejudicis amb temes cabdals com la seguretat o la convivència, i la manca d’un lideratge municipal i una gestió efectiva i constant.
 • Incontrolable desgast de l’espai públic. Demanda de més neteja i problemes d’incivisme. Hi ha un increment de la taxa referida a activitats indegudes a l’espai públic a Ciutat Vella (3,4 punts respecte l’any anterior ).
 • Increment desmesurat i descontrolat de la venda ambulant: TopManta i venda no autoritzada de begudes alcohòliques.
 • Habitatge: habitatges buits, habitats ocupats i habitatges ocupats destinats al tràfic de drogues.
 • Segueix havent-hi una important manca d’habitatge assequible. Per evitar que els veïns i veïnes de Ciutat vella hagin de marxar fora dels barris. Urgent la rehabilitació d’habitatges. Ciutat Vella no pot perdre el seu caràcter residencial als barris.
 • La gentrificació: l’expulsió de veïns i veïnes de tota la vida per l’increment dels preus de lloguer (del 2on trimestre 2016 al del 2017 ha pujat un 13,9%, per sobre de la important pujada mitjana a la ciutat) o per la no renovació del lloguer per atraure nous residents o per la degradació de l’espai públic i la convivència.
 • La droga: increment consum al carrer i tràfic als pisos. Enfrontament obert amb els veïns i les veïnes que es senten sols i abandonats. Problemes d’addiccions i problemes de salut pública.
 • Inseguretat. El 19,6% del ciutadans de Ciutat Vella (enquesta de serveis 2017) diuen que el seu principal problema es la seguretat (el mes alt de la ciutat) Els veïns i les veïnes es senten sols i abandonats davant unes circumstàncies que els superen. És el Districte amb la ratio de localització dels fets delictius més alta de la ciutat, amb un 86,2% ( la ratio és nombre de fets de victimització que han passat per cada 100 habitants. Enquesta de victimització 2017).

Què proposem els i les socialistes?

 

Recuperar Eines: Creació de Fem Ciutat Vella

Promoció de Ciutat Vella i Foment de Ciutat Vella varen ser dues eines cabdals per entendre l’èxit del’operació de rehabilitació del districte. La seva desaparició ha propiciat descoordinació entre departaments de l’Ajuntament, manca d’objectius clars, pèrdua d’eficiència, pèrdua d’una visió integral, manca de capacitat d’implicar al sector privat i la societat civil en les operacions de rehabilitació.

 

PROPOSTES

 

 1. Creació d’un consorci públic de promoció i d’impuls del districte, Fem Ciutat Vella, inspirat en Foment de Ciutat Vella i Promoció de Ciutat Vella, que esdevingui l’operadorde proximitat per a executar les noves mesures de transformació urbana, social i econòmica.L’actual govern ha gestionat programes com el Pla de Barris de forma centralitzada i menystenint el paper gestor dels districtes. Volem retornar les eines de gestió als districtes per a fer efectiva i eficient la seva actuació.
 2. La Carta Municipal permet a l’Ajuntament autoorganitzar les seves competències, a tal efecte es delegaran en el Districte de Ciutat Vella amplies competències en matèriad’habitatge i urbanisme superiors a la de la resta de Districtes de la ciutat, que permetran actuar de forma més eficaç des de la proximitat del territori.
 3. Disposar d’un nou Pla Integral Fem Ciutat Vella amb participació del Governd’Espanya i la Generalitat de Catalunya. Un pla amb visió urbanística però també de transformació social implicant els departaments de Salut, Educació, Benestar i Família i constituït una nova Comissió Gestora del Pla Integral Fem Ciutat Vella com les que es varen realitzar amb motiu de l’ARI els anys 1980 i 1990 però ampliada amb les noves funcions.
 4. Recuperar un projecte de ciutat i de districte, compartit per entitats, veïns i comerciants mitjançant un nou Pacte per Ciutat Vella.

Seguretat i Convivència

La seguretat és un element clau per a garantir la convivència i els drets, especialment a l’espai públic. En els darrers anys hem observat un govern que actua amb prejudicis en la seva relació amb la seguretat i que ha girat l’esquena a la Guàrdia Urbana. No només manquen efectius, sinó que existeix una onada de desmotivació per la manca de suport dels responsables municipals. La seguretat és especialment important des d’una perspectiva progressista amb l’objectiu de garantir la convivència als barris més vulnerables i les persones amb menys recursos.

 

PROPOSTES

 

 1. Convocatòria de la Junta Local de Seguretat per a tractar l’abordatge integral de la situació a Ciutat Vella i la coordinació amb el conjunt de cossos policials implicats.
 2. Acordar amb el Ministeri Fiscal, la designació d’un fiscal especial per abordar els assumptes relacionats amb la droga, les xarxes de prostitució i les ocupacions il·legals.Una figura que existí durant governs socialistes.
 3. Establir conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària per a augmentar el nombre d’inspeccions contra qualsevol tipus d’activitat il·legal i persecució del frau fiscal.
 4. Lluita contra els narco pisos reforçant la coordinació policial i actuant amb mitjans propis davant ocupacions d’edificis municipals.
 5. Tapiar aquells pisos buits que corren el risc de ser ocupats com a narco pisos.
 6. Reforçar les unitats de Guàrdia Urbana destinades al districte amb més efectius, així com reforçar el nombre d’efectius destinats a la USP.
 7. Recolzar la tasca de la Guàrdia Urbana de Barcelona i abordar sense complexos la resposta policial per a garantir la convivència.
 8. Disposar d’informes de protecció civil que determinin els riscos de les grans concentracions a l’espai públic davant la presència massiva del Top Manta tant en zona urbana com en els accessos i andanes del transport públic. I actuar per evitar riscos a les persones.
 9. Reforçar la presència dels Agents Cívics al Districte per a actuar davant d’aquellessituacions que perjudiquin la convivència a l’espai públic així com a la Boqueria.
 10. Crear comissió ciutadana de Districte i dels barris per a la Seguretat i la Convivència amb responsables de seguretat, neteja, urbanisme, serveis socials. Fer seguiment de proximitat de les actuacions acordades amb participació de les entitats, veïns i comerciants.
 11. Fer complir les ordenances i la carta municipal, no és admissible la inacció del govern municipal davant el seu incompliment.

Habitatge, espai públic i urbanisme

Ciutat Vella compta amb un problema crònic que requereix la inversió constant dels poders públics: l’infra- habitatge i l’envelliment del parc d’habitatge. Aquesta situació requereix un esforç continuat de l’Ajuntament i del sector privat per a evitar zones d’exclusió fruit de la precarietat de l’habitatge. No obstant també s’handestacat en aquests darrers anys casos inadmissibles en què habitatges propietat de l’Ajuntament han estat mesos buits i finalment ocupats, fruit de problemes burocràtics o de manteniment. El govern municipal no pot disposar d’habitatges buits a causa de problemes tècnics com escomeses de llum, etc, ja que compta amb la capacitat suficient per a fer-hi front de forma efectiva.

 

PROPOSTES

 

 1. Nou programa de rehabilitació d’habitatges, recuperant l’impuls inversor de les èpoques de la transformació de Ciutat Vella (accessibilitat tant de la finca com del habitatge propi, millora eficiència energètica…). Donant prioritat als àmbits amb presència de narco pisos. Una important mesura d’oferta ocupacional pública.
 2. No permetre que cap edifici o habitatge adquirit per l’Ajuntament resti sense entrar a la borsa d’habitatge de lloguers o sense inquilins, per causes burocràtiques o ideològiques (okupacions).
 3. Major celeritat en la intermediació amb grans tenidors per a permetre la seva entrada al mercat de lloguer, o passar a ser gestionats per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació.
 4. Posar en marxa una programa específic de borsa de lloguer a Ciutat Vella, fomentant la cessió de pisos temporal a l’Ajuntament, amb garanties pels propietaris i condicions i ajuts específics al Districte.
 5. Exercir el dret de tanteig i retracte per a ampliar el parc d’habitatge i dotar un programad’ajuda a les comunitats per facilitar la inspecció tècnica dels edificis.
 6. Revocar les llicències d’habitatge d’ús turístic si es comproven males pràctiques i forçar el seu retorn al parc d’habitatge de lloguer.
 7. Coordinació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària per detectar els operadors il·legals que exerceixen el lloguer d’apartaments turístics.
 8. Reforma dels eixos d’entrada i intersecció com Via Laietana, la Rambla, plaça Urquinaona i Paral·lel.

Dinamisme Econòmic, Social i Cultural

Un dels elements claus de la transformació de Ciutat Vella, va ser recuperar el caràcter ciutadà del districte. Incentivar a què el conjunt de ciutadans de Barcelona recuperessin els seus barris, i es revitalitzessin amb presència de comerç, activitats de cultura i lleure o restauració. Recuperar Ciutat Vella volia dir obrir-se als visitants, però especialment obrir- se als ciutadans de Barcelona que havien obviat durant anys el districte. En aquest sentit és imprescindible comptar amb un teixit cultural, cívic i comercial sa i diversificat, que exerceixi d’incentiu per al conjunt de la ciutadania. En els darrers anys, la presència massiva del turisme ha disminuït aquesta capacitat de diversificar les activitats i ha produït una excessiva concentració de les economies dirigies al visitant, en detriment de l’atractiu per a la resta de ciutadans. Les dinàmiques urbanes requereixen la pressió constant dels poders públics per a reequilibrar aquesta tendència i aprofundir en els equilibris necessaris.

 

PROPOSTES

 

 1. Impulsar un programa de “re-economització” del centre de la ciutat, impulsant activitat econòmica vinculada a l’emprenedoria i a la innovació que permeti diversificar l’activitat econòmica davant la presència del sector turístic.
  • Creació d’un pol d’activitat econòmica i emprenedoria que permeti aprofitar i expandir el potencial del Pier01com a hub d’innovació a la zona.
  • Afavorir la instal·lació d’activitat emprenedora/ i d’acció social en plantes baixes i locals buits del Districte deCiutat Vella.
  • Afavorir la implantació d’activitats emprenedores vinculades a la cultura al Districte de Ciutat Vella.
 2. Impulsar les Ares de Promoció Econòmica Urbana – APEUS, desplegant la prova pilot realitzada al Born.
 3. Realitzar una campanya de suport al comerç, als mercats municipals i a la restauració del centre de la ciutat, per afavorir la presència de visitants del conjunt dels barris de Barcelona.
 4. Reprendre la reforma del Mercat de la Boqueria, afavorint la seva dimensió de mercat municipal obert al conjunt de la ciutadania de Barcelona.
 5. Desenvolupar eixos com la Rambla o la Via Laietana. La Rambla com a eix cultural de la ciutat, afavorint les programacions culturals en els seus equipaments, així com la presència de cultura de carrer. La Via Laietana com a eix econòmic i comercial atractiu pels residents de Ciutat Vella i Barcelona i aproximi el Gòtic i el Casc Antic.
 1. Impulsar la Rambla de les Flors i donar a conèixer el patrimoni cultural vinculat a la flor i la Rambla. Recuperar locals buits per a donar a conèixer aquesta activitat i realitzar cursos i tallers de formació vinculats a la flor.
 2. Recuperar espais culturals en desús com el Teatre Principal o la Foneria dels Canons de la Rambla, per al seu ús cultural a la Rambla.
 3. Impulsar programes de lluita contra la soledat no volguda de les persones grans i la seva integració comunitària.
 4. Crear un programa pilot de visitadors socials domiciliaris, que analitzin i facin seguiment periòdic, en coordinació amb serveis socials, de les persones grans, informin del catàleg de serveis municipals i facilitin la tramitació d’aquests serveis.
 5. Augmentar el nombre de places d’escola bressol, a fi de fer de Ciutat Vella un barri per viure.
 6. Reforç especial d’educació primària, secundària i postobligatòria, amb millor manteniment dels centres educatius i suport als claustres per poder garantir l’èxit escolar dels nois i les noies.
 7. Programes de connexió entre els i les joves de Ciutat Vella i les universitats per potenciar la seva arribada a la universitat, de la mà de les entitats que fan el treball al barri.
 8. Desenvolupar polítiques de cura de la Gent Gran: centres de dia, residències i apartaments en els diferents barris.

SEGUEIX-NOS!